Lê Khởi Info

Lê Khởi Info

Giám đốc Lumi Tech

Họ và tên: Lê Khởi Info

Năm sinh:

Giới tính: Nam

Số điện thoại:

Email: lekhoiinfo@gmail.com

Số khóa học

0

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

0/5

Thông tin giảng viên

Chuyên gia về

  • Kỹ năng bán hàng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng thuyết phục
  • Tư duy kinh doanh
Icon Zalo Icon phone