Lê Hữu Khởi

Lê Hữu Khởi

Giám đốc Kinh Doanh

Họ và tên: Lê Hữu Khởi

Năm sinh: 21/06/1986

Giới tính: Nam

Số điện thoại: 0898993858

Email: anh247315@gmail.com

Số khóa học

0

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

0/5

Thông tin giảng viên

Chuyên gia về

  • Kỹ năng bán hàng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng thuyết phục
  • Tư duy kinh doanh
Icon Zalo Icon phone