Lã Minh Hiếu

Lã Minh Hiếu

Giám đốc Phát triển Dự Án

Họ và tên: Lã Minh Hiếu

Năm sinh: 28/07/1982

Giới tính: Nam

Số điện thoại: 0989974759

Email: testgv@gmail.com

Số khóa học

0

Tổng giờ giảng

0

Lượt đánh giá

5/5

Thông tin giảng viên

Chuyên gia về

  • Kỹ năng bán hàng
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng thuyết phục
  • Tư duy kinh doanh
Icon Zalo Icon phone